Μαΐου 14, 2007

"Ι"

ιστορία, η :
διηγηματική παράθεση γεγονότων που τεκμηριώνονται με σχετικές αναφορές σε πηγές που προέρχονται από καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων ..σημαντική προϋπόθεση η ύπαρξη έτερου αυτόπτη μάρτυρα που να πιστοποιεί γραπτώς την ύπαρξη των προαναφερθέντων αυτόπτων μαρτύρων και πάει λέγοντας…το μείζον πρόβλημα που ανακύπτει είναι ότι στο τέλος ξεχνιέται η ιστορία και ψάχνονται οι μάρτυρες μεταξύ τους…