Μαΐου 17, 2007

"Τ"


τύψη, η : λογική συνέπεια συμπεριφοράς ατόμου που διακρίνεται με το χαρακτηριστικό της συνείδησης και επειδή η "λογική συνέπεια" σπανίζει κατά το αυτό σπανίζουν και οι τύψεις..

τιμή, η :
διαχρονική συμμετοχή στο Προσωπικό Χρηματιστήριο Αξιών. Αναγνωρίζεται ως σταθερή αξία από τους γνώστες την κεφαλαιαγοράς αλλά λίγο πριν το κλείσιμο παρατηρούνται μαζικές πωλήσεις από μέχρι πρότινος κατόχους οι οποίοι και την εκποιούν όσο-όσο για άλλες περισσότερο συμφέρουσες...όλο και κάποιος αφελής θα βρεθεί να την αγοράσει ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: