Μαΐου 14, 2007

"Ω"

ωχαδελφισμός, ο :
η σε θεωρητικό επίπεδο αλληλεγγύη προς τον αδελφό, στην ουσία πρόκειται για την σε πρακτικό επίπεδο αλληλεγγύη προς τον καλό μας εαυτούλη τον οποίο υπεραγαπούμε και επ’ ουδενί λόγο επιθυμούμε να κακοκαρδίσουμε επωμιζόμενοι ατομικές ευθύνες τις οποίες ευχαρίστως μεταθέτουμε στον διπλανό μας , ο οποίος με την σειρά του πράττει ανάλογα…κ.ο.κ…..

Δεν υπάρχουν σχόλια: