Μαΐου 10, 2007

"Ζ"

ζήλια, η : ευγενές αίσθημα που προάγει την κοινωνική συνοχή και κρατά τις τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα…άνευ τούτου κάθε έννοια προόδου θα ήταν αδύνατη αφού δεν θα υπήρχε ο απαραίτητος συντονισμός και ο καθένας θα έκανε αυτό που πραγματικά ήθελε …..

ζωή, η : δώρο αμφιβόλου αξίας που δεν εκτιμάται από αμφότερους...δωροθέτη-δωρολήπτη... Το χαρίζουμε στα παιδιά μας με την γέννησή τους και τους το αφαιρούμε σε μικρές δόσεις στην συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: